AZ EN RU

LAYİHƏLƏR

Pirşağı Çirkab Sularının Təmizləyici Qurğusu Layihəsi

Azərbaycan hökuməti tərəfindən 28 sentyabr 2006-cı il tarixində imzalanmış "2006-2010-cu ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair kompleks tədbirlər planı" qərarının əsas məqsədi Bakı buxtası, Bibiheybət, Abşeron  yarımadası və digər ərazilərdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması olmuşdur. Layihə dövlət proqramı çərçivəsində təşkil olunub.

Layihənin əsas məqsədi:

Layihə ərazilərində ətraf  yaşayış mühiti standartının təkmilləşdirilməsi və gün ərzində 40,000m³ tutumu olan Pirşağı Çirkab SularınınTəmizləyici Qurğusunun tikilməsi ilə Xəzər dənizində suyun keyfiyyətinin qorunub saxlanılması.

 

28/06/2018